kendime düşünceler – tabutmag forum
xl. — evreni, tek bir öze ve tek bir ruha sahip, tek bir varlık olarak tasarımla, süreklice. her şeyin, nasıl salt bir duyumlama yetisine, onunkine yöneldiğini; her şeyin, nasıl salt onun itişiyle devindiğini, her şeyin nasıl var olan her şeyin yaratılış nedenine katıldığını ve şeylerin ne biçimde, bir arada eğirilip, dolanmış bulunduğunu düşün.

xli. - «bir cesedi ayakta tutan cılız bir ruhtan başka şey değilsin», epictetos'un dediği gibi.

xlii. — dönüşmekte olan varlıklara hiçbir kötülük gelmez, hiçbir iyilik gelmeyeceği gibi.

xliii. - zaman, tüm olaylardan biçim kazanmış bir ırmak ve azışık bir akıntı gibidir. gerçekte, bir şey görünür olur olmaz, sürüklenmektedir; bir başkası mı getirildi, o da kapılıp sürüklenecektir.

marcus aurelius
kendime düşünceler

türkçesi: ceyda eskin
“Ya karışıklık, birbirine dolaşıklık, dağılma; ya da birlik, düzen, Tanrı. Birinci durumda, bu rastlantısal karmakarışıklıkta ve böylesine bir düzensizlikte, yaşamımı sürdürmeyi nasıl isteyebilirim? «Bir gün topraklaşmayı: (19)» nasıl başarabileceğimi bilmekten başka kaygılanacak neyim var? Ve niçin üzüleyim? Ne yaparsam yapayım, dağılma beni de gelip bulacaktır. Öbür durumdaysa, Yönetene saygı gösterir, güçlenir ve dayanağımı onda bulurum.”

Marcus Aurelius
Kendime Düşünceler (IV —X)
19 — Cf. HOMERE, Iliade, VII, 99
XI. —
Şu anda ruhumu neye hizmet ettirmekteyim? Her fırsatta kendime bu soruyu sorup, düşünmeliyim: «Yönetici ilke adını alan, kendimin bu bölümünde şimdi ne olup bitmekte ve şu anda hangi ruhu taşımaktayım? Bir çocuğunkini, bir delikanlınınkini, gevşek bir adamınkini, bir zorbanınkini, bir sürü hayvanınkini, bir yırtıcı hayvanınkini değil mi?»

Marcus Aurelius
Kendime Düşünceler
XXIX.

İmgelemi yok ediver. Bu kuklalara yaraşır çırpınma dinsin. Senin ya da bir başkasının başına geleni kavramaya çalış. Seni uğraştıran konunun nedeniyle özünü ayırt et ve çözümle. Son anını düşün. Filancanın işlediği kusuru, olduğu yerde bırak.

Marcus Aurelius Antoninus
Kendime Düşünceler

Türkçesi: Ceyda Eskin