açık toplum ve düşmanları – tabutmag forum
“platon'dan almamız gereken ders, onun bize öğretmeye çalıştığının tam karşıtı olmalıdır. platon'un sosyolojik tanısı yetkin olmakla birlikte, kendi gelişimi, salık verdiği sağıltımın savaşmaya çabaladığı kötülükten daha beter olduğunu kanıtlamaktadır. siyasal değişimi durdurmak çare değildir, bu mutluluk getiremez. kapalı toplumun sözde masumluk ve güzelliğine artık geri dönemeyiz. cennet düşümüz yeryüzünde gerçekleştirilemez. bir kez aklımıza güvenmeye ve eleştirme yetilerimizi kullanmaya başlayınca, bir kez kişisel sorumluluklarımızın sesini ve onunla birlikte, bilgiyi ilerletmeye yardım etmenin sorumluluğunu duyunca, artık bir daha kabile sihrine kayıtsız boyun eğme durumuna düşemeyiz. bilme ağacının meyvesini yiyenler için cennet yitirilmiştir. kahraman kabilecilik çağına geri gitmek için ne kadar çalışırsak, engizisyona, gizli polise ve romantikleştirilmiş bir gangsterliğe ulaşmamız o kadar kesin olur. aklın ve doğrunun susturulmasıyla başlayınca, insanın olan her şeyi en kaba ve şiddetli bir yoldan yıkmakla bitirmek zorunda kalırız. uyumlu bir doğa durumuna dönüş yoktur. dönersek, yolun en başına, hayvanlığa kadar dönmemiz gerekir.

bu, bizler için güç de olsa, açıklıkla karşılamamız gereken bir sorundur. çocukluğumuza dönmeyi kurarsak, başkalarına yaslanmayı çekici bulur ve öyle mutlu olursak, haçımızı -insan oluşun, aklın, sorumluluğun haçını- omuzlamak görevinden kaçarsak, gerilimden ürkersek, o zaman da önümüzdeki basit kararı açıkça görmek için kendimizi pekiştirmeye çalışmalıyız. hayvanlara dönmemiz olanaklıdır. fakat, insan kalmak istiyorsak, o vakit bir tek yol vardır, açık toplumun yolu. bu durumda, ne kadar akla sahipsek onun hepsini hem güvenliği, hem de özgürlüğü sağlamak için plan yapmakta kullanarak, bilinmeyene, belli ve güvenli olma­ yana doğru ilerlememiz gerekir.”

karl popper
açık toplum ve düşmanları
çev.: mete tunçay