yürümenin felsefesi – tabutmag forum
mümkün mertebe az oturmalı; açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. önyargıların hepsi bağırsaklardan gelir. daha evvel de söylediğim gibi, kutsal tin’e karşı işlenen esas günah yerinden kıpırdamamaktır.

friedrich nietzsche, ecce homo

***

"kopmak zordur," der nietzsche, "bir bağı ortadan kaldırmak acı vericidir. fakat çok geçmeden yerine yeni bir kanat çıkar."

s.17
frédéric gros
yürümenin felsefesi

türkçesi: albina ulutaşlı
kolektif kitap —91