yan değiniler – tabutmag forum
35. dehanın ışığı, başka, doğru-düzgün bir insanınkinden daha çok değildir— ama deha, bu ışığı belli türden bir mercekle yakıcı bir noktada toplar.

36. yaşamın üstünde beygir üstündeki kötü binici gibi oturuyorum. hemen şimdi yere çalınmamamı da yalnızca atın iyi huyluluğuna borçluyorum.

37. insanlar, bugün, bilim adamlarının kendilerine bir şeyler öğretmek için; şairlerin, müzisyenlerin vb. ise hoşça vakit geçirtmek için varolduklarını sanıyorlar. berikilerin kendilerine öğretecek bir şeyleri olduğu akıllarına hiç gelmiyor.

18. başkasının derinlikleriyle oynama!

ludwig wittgenstein “yan değiniler”,
çev: oruç aruoba
altıkırkbeş yayınları,
1999, s.31, s.21