the boston review – tabutmag forum
boston review, 1975 yılında juan alonso, richard burgin ve anita silvey tarafından kurulan, edebiyat ve sanata adanmış üç aylık bir dergi olan new boston review olarak yayın hayatına başladı. yetmişli yılların sonunda üç aylıktan iki aylık yayına geçti. arthur rosenthal'ın yayıncı olduğu 1980 yılında derginin adı boston review olarak değiştirildi ve editörlüğünü nick bromell üstlendi. daha sonraki editörler mark silk ve ardından 1991'e kadar kalan margaret ann roth oldu.

siyaset felsefecisi joshua cohen 1991 yılında roth'un yerine geçti ve derginin bugünkü odak noktasını ve misyonunu geliştirirken kurgu ve şiir alanındaki güçlü profilini de korudu. deborah chasman 2001 yılında dergiye yardımcı editör olarak katıldı. yirmi yılı aşkın bir süredir boston review'un tam metnine internet üzerinden her zaman ücretsiz olarak erişilebilmektedir. dergi, 1996'dan bu yana boston review books serisinde otuzdan fazla kitap yayımlamıştır.

bugün boston review siyasi ve edebi bir forumdur; fikirlerin ve kültürün tartışıldığı kamusal bir alandır. *

Şuradan