Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin - tabutmag forum
- Bu radyo yayınının ne gibi yararları oldu, açıklayabilir misiniz Mösyö Artaud?
- Şöyle bir bakıyorum da, resmi olarak benim­senip kabul görmüş bir sürü toplumsal boku açık etmeme yaradı:

1. Daha doğmamış, bir yüzyıl içinde, bilemedin az sonrasında dünyaya gelecek ceninlerin yapay döllenmesi için çocukların karşılık bekle­meden bağışladıkları şu sperm meselesi, radyodan herkese duyuruldu mesela.

2. Colomb öncesindeki yerli halkın o dönemin insanlığında tiksinti uyandıran Eskil bir Amerikan savaşçı emperyalizmi vardı, eski yerli kı­tanın tamamını işgal eden şu aynı Amerikan halkında bu işin yeniden dirilişini ilan etme­me yaradı.
Antonin Artaud‘un 1947‘de Fransız radyosuna hazırladığı Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin, Mehmet Kala'nın düzenlemesi ile: video