tanrı yargısının işini bitirmek için – tabutmag forum
sonuç:

— bu radyo yayınının ne gibi yararları oldu, açıklayabilir misiniz mösyö artaud?

— şöyle bir bakıyorum da, resmi olarak benimsenip kabul görmüş bir sürü toplumsal boku açık etmeme yaradı:

1. daha doğmamış, bir yüzyıl içinde, bilemedin az sonrasında dünyaya gelecek ceninlerin yapay döllenmesi için çocukların karşılık beklemeden bağışladıkları şu sperm meselesi, radyodan herkese duyuruldu mesela.

2. colomb öncesindeki yerli halkın o dönemin insanlığında tiksinti uyandıran eskil bir amerikan savaşçı emperyalizmi vardı, eski yerli kıtanın tamamını işgal eden şu aynı amerikan halkında bu işin yeniden dirilişini ilan etmeme
yaradı.

3. - çok tuhaf şeyler söylüyorsunuz mösyö artaud.

4. doğrudur, söylediğim acayiptir, çünkü colomb'dan önceki kızılderililer, aklınıza getirebileceklerinizin aksine, ne gariptir ama, basbayağı uygarlaşmış bir halktı, ve onlar da yalnızca ve yalnızca acımasızlık ilkesi
üzerine kurulu bir nevi uygarlık geliştirmişlerdi.

5. — zalimliğin tam olarak ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz peki?
6. — yoo, yapamam, hayır.
7. — i̇nsandaki bilinçdışı hayvanlığın hayvani tezahürlerinin kökünü, görüldükleri her yerde kanla ve kanatıncaya dek kazımaktır zalimlik.

8. — dizginlenemediğinde erotik bir hayvandır insan,
perili bir titreşim vardır içinde, eski kara halklarının bütün dünyada tanrıya atfettikleri biçim var ya, bunu oluşturan sayısız hayvanı üreten bir çeşit atım vardır.

ruh denen şeyi ortaya çıkaran buydu işte.

gel gör ki, amerika yerlilerinden gelen bu ruh, bugün hemen hemen her yerde yeniden açığa çıkıyor, onun o marazi bulaşıcı etkisini, kötülükle, üstelik hastalık taşıyan bir kötülükle biçimlenen yüzünü belirginleştinnekten öteye
geçmeyen bilimsel yöntemlerle; çünkü şöyle, siz istediğiniz kadar gülün, ama mikrop denen şeyler,
onlar tanrıdır, ve amerikalılarla ruslar atomlarını neyle elde ediyorlar haberiniz var mı sizin? tanrının mikroplarıyla.

— sayıklıyorsunuz mösyö artaud. çıldırmışsınız siz.
— ne sayıklaması. deli falan değilim ben.

yeni bir tanrı fikrini dayatmak amacıyla mikropların
yeniden bulunduğunu anlatmaya çalışıyorum size.

tanrıyı yeniden ortaya çıkarmanın ve onu mikroplu zararlılığı içinde yakalamanın yeni bir yolu bulundu: onu kalbe mıhlamak, oraya, insanların onu en çok sevdikleri yere, marazi bir cinsellik biçiminde, şimdi olduğu gibi insanlığı tetanozlamak ve çılgına çevirmekten haz aldığı vakitlerde üstüne geçirdiği hastalıklı zalimliğin şu uğursuz görünüşü içinde.

alemlere yaydığı sahte görünüşlerle boğmak için benimki gibi saftorik bir vicdanı, anlık hevesini kullanır onun, ve sonra, artaud le mömo zincirlik deli olur çıkar sonra.

— nereye varmak istiyorsunuz mösyö artaud?
— şu maymunla işimi kesinkes bitirmenin yolunu bulduğumu söylemek istiyorum

ve tanrıya inanan kalmayınca artık, herkes insana gitgide daha çok inanır oldu.

ve insanın iğdiş edilmesine karar vermek gerekiyor şimdi de.

— nasıl yani? nasıl yani? nerden bakılsa delisiniz siz, zincirlik deli hem de.

— bir kez daha ve son bir kez, anatomisini yeniden düzenlemek üzere otopsi masasına yatırarak onu.

anatomisini yeniden düzenlemek için diyorum.
i̇nsan hasta, yapılışında arıza var çünkü.

çıplak bırakmaya karar vermeli onu, ölesiye kaşınmasına
yol açan şu hayvancığı söküp almak için,
tanrıyı
ve tanrıyla birlikte,
onun organlarını.

çünkü, isterseniz zincire vurun beni,
ama bu organdan daha lüzumsuz şey yoktur.

organsız bir beden hazırladığınızda
bağımsız işleyen parçalarından kurtarıp hakiki
özgürlüğünü geri kazandırmış olacaksınız ona.

böylelikle tersine dansetmeyi,
halk danslarının o taşkınlığındaki gibi
yeniden öğrenecek
ve bu tersine dönüş asıl mekanı olacak onun.

antonin artaud
tanrı yargısının i̇şini bitirmek i̇çin

fransızcadan çeviren: esra özdoğan
sel yayınları • 2002