günlerin köpüğü – tabutmag forum
yaşamda önemli olan, her şey için bir yargıya varabilmektir. sonunda kitleler haksız bireyler haklı çıkar. yaşam kurallarının sayısını azaltmak gerekir, yaşamı sürdürmek için onları izlememize ihtiyaçları yoktur aslolan iki şey vardır: güzel kızlarla aşk, ve new orleans’ın ya da duke ellington’un müziği, ikisi de aynı şey.¹ geri kalan yok olmalı, çünkü geri kalan çirkindir, ileride gelecek olan sayfalar tüm gücünü tamamen gerçek bir öyküden almıştır, çünkü başından sonuna kadar ben hayal ettim.² öykünün düz anlamıyla maddesel olarak ortaya çıkışı, temelde dolambaçlı ve ısıtılmış bir atmosferde bozulmalar ortaya koyarak gerçeğin, düzensiz kıvrılmış bir yüzey üstünde yansıtılmasıyla elde edilmiştir. görüyorsunuz itiraf edilebilir bir yöntem, eğer bir yöntem varsa.

new orleans 10. 3. 46

boris vian
günlerin köpüğü

çev.: elif ertan

¹ lousiana’daki new orleans, cazın doğduğu yerdir ve başkenti olarak da kalmıştır. duke denen ellington, edward kennedy, (1899-1974) piyanist, besteci orkestra şefi “dahi babamız ellington, cazın gerçek kralı” (tüm yapıtlar, vi s. 199) kalabalık orkestrasıyla otuzlu yıllardan ölümüne kadar büyük başarı kazanmıştır.

² flaubert’den queneau’ya kadar faulkner ve “şair sürekli doğruyu söyleyen bir yalandır” diyen cocteau’yu da aralarına alarak bir çok yazar kurgunun gerçek olduğunu dile getirmişlerdir.