aydan arı sudan duru – tabutmag forum
çok temiz ve berrak; çok güzel mânâsında kullanılır bir tâbirdir. eski türkçeden beri kullanılan arı kelimesi tertemiz ve pak mânâsındadır. duru da hakezâ katışıksız ve pürüzsüz mânâsındadır. aydan arı, günden duru şeklinde de kullanılmaktadır.

"Karşı yatan kara dağını aşmağa gelmişim,
Akıntılı güzel suyunu geçmeğe gelmişim,
Geniş eteğine, dar koltuğuna kısılmağa gelmişim,
Tanrının emri ile, Peygamberin kavli ile,
Aydan arı, sudan duru kız kardeşin Banu Çiçek'i,
Bamsı Beyrek'e istemeğe gelmişim."

Dede Korkut
Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Boyu