52.

"kişinin yaşamının anlamı, içine binip —’kendini’ içine ‘koyup’ — nereye gideceğini — kendisini nereye götüreceğini — bilmediği bir tekne gibidir — ’bir açık deniz’ teknesi — içinde yol aldığı ama rotasını bilmediği bir teknedir, anlamı, yaşamının, kişinin..."
47.

"kişi yaşamının anlamı üzerinde düşünürken, onun, çok iyi bildiği, çünkü yaşamında çok ağırlıklı yeri olmuş ögelerini belki de, yeniden öğrenmesi gerektiğini sık sık düşünür: acaba ‘özleme’nin anlamını yeniden mi öğrenmelidir — ‘arzulama’nın, ‘bekleme’nin, ‘sevinme’nin — ‘ayrılma’nın, ‘hüzünlenme’nin, ‘acılanma’nın, anlamlarını…

işte: bütün hepsinin anlam(lar)ını hep yeniden öğrenmesi gerekir kişinin —

— sonu yoktur öğrenmesinin, anlamının, yaşamının…"
46

"kişi yolda olmayı seçmişse, yaşamının anlamını aramak için gideceği yerler, iki uç arasında bulunur:-

birisinin beklediğini bildiği; ve, kimsenin beklemediğini bildiği, yer(ler), arasında - bilme ile bekleme arasındaki yerlerde belirlenir yürüdüğü yol, anlamına, yaşamının, giderken, kişi…"