varoluşçu psikoterapi – tabutmag forum
“ölmek üzere olan kanser hastalarıyla yaptığım klinik çalışmalarda insan varoluşu için anlam sistemlerinin önemini gözleyebilecek ayrıcalıklı bir konumdaydım. tekrar tekrar fark ettim ki, hayatlarında derin bir anlam duygusu yaşayan hastalar daha dolu yaşar görünmekte ve hayatları anlamdan yoksun olanlara göre ölümle daha az umutsuz bir biçimde yüzleşmektedirler. (jung(*) şu yorumda bulunmuştur, "anlam birçok şeyi —belki de her şeyi— dayanılır hale getirir.*) bu önemli anda hastalar, hem dinsel hem de din dışı açıdan birkaç tipte anlam yaşasalar da hiçbiri özgecilikten daha önemli değildir. bazı klinik örnekler aydınlatıcı olabilir.”

* c.jung, akt. jaffe, myth of meaning, s.146

irvin d. yalom
varoluşçu psikoterapi

çev. zeliha iyidoğan babayiğit
kabalcı yayınevi