Güller vardı, yağmurda.
Koparma, diye yalvardım.
Dayanmazlar, dedi kadın.
Ama öyle güzeller ki
oldukları yerde.
Ah, hepimiz güzeldik bir zamanlar, dedi kadın
ve koparıp gülleri tutuşturdu elime.

çev. Cevat Çapan