William Carlos Williams – tabutmag forum
Güller vardı, yağmurda.
Koparma, diye yalvardım.
Dayanmazlar, dedi kadın.
Ama öyle güzeller ki
oldukları yerde.
Ah, hepimiz güzeldik bir zamanlar, dedi kadın
ve koparıp gülleri tutuşturdu elime.

çev. Cevat Çapan