William Butler Yeats – tabutmag forum
Uzun sessizlikten sonra konuşmak, doğrusu bu
Tüm geçmiş sevgililer el olur veya ölür
Perdeler hatırsız gecenin üzerine örtülür
Gaz lambasının vefasız ışığı gizlenir gölgesine
Ve biz haykırarak türküler söyleriz
Sanat'ın en yüce meselesi üstüne:
Elden ayaktan düşmek; işte hikmet, ey toyluk
Birbirimizi sevdik ve sonra da unuttuk.

“Uzun sessizlikten sonra”,
çev. Ali Ülken,
Duvar dergisi, 4. sayı, Eylül-Ekim 2012