Vladimir Lenin – tabutmag forum
“Sonuna kadar kanamamış [kan kaybetmemiş] bir dünyayı ele geçirebileceğimizi [bize teslim edebileceklerini] mi sanıyorsunuz?”

— Vladimir Lenin (alıntılayan, Bataille, Lanetli Pay, cilt II)
"Halk, özgürlüğü kazanmak, resmen hiç kimse tarafından tanınmayan yeni bir iktidar, hem de devrimci bir iktidar kurmak için yasa dışı, uygunsuz, plansız, sistemsiz mücadele yöntemleri uyguluyor. Üstelik, halkı ezenlere karşı kaba kuvvete başvuruyor. İyi bir şey mi bu? Elbette iyi bir şey, hem de çok iyi bir şey! Bu, halkın özgürlük mücadelesinin en yüksek belirtisidir."

Kadetlerin Zaferi ve İşçi Partisinin Ödevleri (1906)
"Ezilenlere, her birkaç yılda bir, ezen sınıfın özellikle hangi temsilcilerinin onları temsil edip ezeceğine karar vermesi için müsaade edilir."

Devlet ve Devrim (1917)