“biz sadece bolluğun göstergelerine sahibiz. devasa bir üretim aygıtının önünde yoksulluğun ve kıtlığın göstergelerinin peşinde koşuyoruz. ama yoksulluk, diyor sahlins, ne mal miktarının düşük olmasına ne de basit anlamda amaçlarla araçlar arasındaki bir ilişkiye dayanır:

yoksulluk her şeyden önce insanlar arasındaki bir ilişkidir.”

jean baudrillard