“Acıma, başkasının başına bir felaket geldiğini görmenin bizde uyandırdığı ‘böyle bir felaketin gelecekte bizim de başımıza gelebileceği’ tahayyülüdür.”

— Thomas Hobbes, De Corpore (1640)