ted kaczynski – tabutmag forum
"Toplumumuzda ‘akıl sağlığı’ kavramı genellikle bireyin hiçbir stres belirtisi göstermeden sistemin ihtiyaçlarına göre davranması olarak tanımlanır."