Simone Weil – tabutmag forum
“Kötü sınırsızdır ama sonsuz değildir. Sadece sonsuz olan sınırsıza sınır koyar.”

Simone Weil, Gravity and Grace (1952)
“The man who knows himself weaker than another is more alone in the heart of a city than a man lost in the desert.”

“Kendisini bir başkasından daha zayıf gören biri, bir şehrin ortasındayken bile, çölde yolunu yitirmiş birinden daha yalnızdır.”

— Simone Weil, “The Iliad, or The Poem of Force” (1939)
“The only way into truth is through one’s own annihilation; through dwelling a long time in a state of extreme and total humiliation.”

“Hakikate giden tek yol kişinin kendi hiçleşmesinden, onu her yandan kuşatan ve son haddine varmış bir küçük düşürülmede uzun süre yaşamasından geçer.”

— Simone Weil, “Human Personality” (1943 )
“Kişi, [kendi dışında bir güç tarafından] itildiği, sürüklendiği zaman ‘Ben’ diyemez; ‘Ben’ diyen, daima, bir çaba sarf edendir.”

Defterler (1956)