“Make visible what, without you, might perhaps never have been seen.”
“Sensiz belki de hiçbir zaman görünmemiş olanı görünür kıl.”
Şu ya da bu sesin (ya da imajın) orada ne işi olduğunu bilmek için.

- Göz için olan kulak için olanı tekrarlamamalıdır.

- Eğer göz tümüyle fethedilmişse, kulağa -neredeyse- hiçbir şey vermeyin. İnsan aynı anda hem göz hem de kulak olamaz.

- Eğer bir ses bir imajın yerini tutabiliyorsa, imajı kesin ya da nötrleştirin. Kulak içe daha çok işler, göz ise dışa. Bir ses hiçbir zaman bir imajın yardımına koşmamalıdır; ne de bir imaj bir sesin.

- Eğer bir ses bir imajın zorunlu tamamlayıcısıysa, önceliği ya sese ya da imaja tanıyın. Eğer eşit olurlarsa, tıpkı renkler konusunda söylendiği gibi, birbirlerine zarar verirler, hatta birbirlerini yok edebilirler.

- İmge ve ses birbirlerini desteklememeli, her biri sırayla ötekinin yerini alarak nöbetleşe iş görmelidir.

- Tek başına çağrılan göz kulağın sabrını taşırır; tek başına davet edilen kulak ise gözün sabrını. Bu sabırsızlıklardan faydalanın. Sinemacının kudretidir bu —duyulara hakim bir tarzda hitap etmek.. Hız ve gürültünün teknikleri karşısında yavaşlığın, sessizliğin taktikleri.

“Görme ve İşitme”, Sinematografi Üzerine Notlar içinde