"Psikanaliz bize haklı olarak diyecektir ki, erkeklerin evi kadın çemberinin ortasında bir fallus gibi durmaktadır. Ne var ki psikanaliz bu durumun nedenine ve nasılına erişememektedir. Cin­sel simgeciliğin ötesinde, ortaya koyduğu öğelerle düpedüz kendi kendine yazılan şiddet var; önce kültürel düzen olarak, sonra bu dü­zenin arkasında yer alan cinsellik olarak, en sonra da doğrudan şiddet olarak: Olası tüm anlamların arkasında yer alan ve herhangi bir anlamla maskelendiği sürece anlaşılmaz kalan şiddet."

Şiddet ve Kutsal