"ve işte deniz oluştu ve ona bir ad verdi
ve rüzgâra bir soyadı
ve bulutlara bir gövde
ve ateşe bir ruh.
dünyaya, hiçlik."