“Büyük bir kente belli bir yükseklikten bakan biri kendi kendine şöyle der: ‘Apaçık ki insan soyu dumanla beslenen bir tür.’”

Kötü Düşünceler ve Diğerleri (1941)
“God made everything out of nothing. But the nothingness shows through.”
“Tanrı her şeyi hiçten var etti, her şeyden bir hiçlik yayılması bundan.”

Evil Thoughts and Others (1941)
“Alman halkının en büyük erdemleri işsizliğin yaratamadığı kadar çok kötülük yarattı. Kendi gözlerimizle korkunç bir amaca hizmet eden titiz çalışmayı, sağlam eğitimi, en ciddi disiplini ve uygulamayı gördük. Bu kadar korkunç olay bunca erdem olmasa gerçekleşemezdi.

Kuşkusuz, bunca insanı öldürmek, bunca güzelliği yok etmek, bu kadar şehri kısa zamanda ortadan kaldırmak için çok bilim gerekmiştir, ama bir o kadar da ahlaksal nitelik gerekti. Bilgi ve görev duygusu, öyleyse siz şüphe altındasınız.”

Tinsel Kriz, Birinci Mektup (Nisan, 1919)