“Yavaşlık ile hatırlama, hız ile unutma arasında gizli bir bağ vardır. Mesela şu tümüyle sıradan durumu ele alalım: biri sokakta yürümektedir, derken bir şeyi hatırlamaya çalışır, ama o anıyı bir türlü aklına getiremez, bu esnada yürüyüşü kendiliğinden yavaşlar. Buna karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayın etkisini üstünden atmaya, onu unutmaya çalışan biri, sanki kendisiyle aynı hızda hareket eden bir şeyden bir an önce uzaklaşmak istermiş gibi, farkında olmadan yürüyüşünü hızlandırır.”

“There is a secret bond between slowness and memory, between speed and forgetting. Consider this utterly commonplace situation: a man is walking down the street. At a certain moment, he tries to recall something, but the recollection escapes him. Automatically, he slows down. Meanwhile, a person who wants to forget a disagreeable incident he has just lived through starts unconsciously to speed up his pace, as if he were trying to distance himself from a thing still too close to him in time. In existential mathematics, that experience takes the form of two basic equations: the degree of slowness is directly proportional to the intensity of memory; the degree of speed is directly proportional to the intensity of forgetting.”

from Slowness, trans. Linda Asher, Harper Perennial, 1995)