Michel Foucault – tabutmag forum
"Eninde sonunda, herkesin cinselliğinin sırrını açıklaması için memurlara para veren tek uygarlık bizimki değil midir? Sanki cinsellikten söz etme arzusu ve bundan beklenen çıkar dinleme olanaklarını fazlasıyla aşmış gibi, bazıları kulaklarını bile kiralamışlardır."
“Yeryüzünde entelektüellerin hayal edebileceğinden daha çok düşünce var. Ve bu düşünceler ‘politikacı'ların sandığından daha etkin, daha güçlü, daha dirençli, daha tutkuludur. Olmamız gereken yer, bu düşüncelerin doğduğu, onların gücünün fışkırdığı o yerdir. Onları açıklayan kitapların arasında değil, bu gücün kendisini ifade ettiği olayların içinde olmamız gerekir; bu düşüncelerin etrafında ister onlara karşı, ister onları destekler bir şekilde cereyan eden mücadelenin içinde. Düşünceler dünyayı yönetmez. Ancak, dünyanın da düşünceleri olduğundan ve dünya onları sürekli ürettiğinden, devletlerin liderleri veya ona ne düşünmesi gerektiğini bir defada ve nihai olarak öğretmek isteyenler tarafından, karşılarında öyle pasif bir şekilde durup, yönetiliyor da değildir.”