Max Scheler – tabutmag forum
“Yaptığı şeyden pişman olan iki defa zarar görür. Önce kınanması gereken bir arzuya, ardından da onun doğurduğu tiksintiye teslim olmuştur.” (s.25-6) #Spinoza

-Max Scheler, Pişmanlık ve Yeniden Doğuş
“Pişmanlık sürekli çürümesini engellemeye çalıştığı ahlaki dünyanın öz yenilenmesinin motor gücüdür.” (s.35)

-Max Scheler, Pişmanlık ve Yeniden Doğuş