Her acıda, şu düşünceye başvur: bu, utanç verici değildir; bu seni yöneten anlağa zarar vermez çünkü o, ussal olduğuna göre, toplumcul olduğuna göre, acının etkisiyle bozulamaz. Yeğin acılarda, bununla birlikte, Epicuros'un şu özdeyişine de başvur: "Önemini bilir ve onun hakkında edindiğin kanı nedeniyle ona hiçbir katkıda bulunmazsan, acı ne dayanılmazdır ne de sonsuz." Şunu da unutma: uyuşukluk, aşırı ısı, iştahsızlık örneğince, seni tedirgin eden ve öyle görünmeksizin gerçek acılar sayılan pek çok şey vardır. Öyle olunca, bu sıkıntılardan biri sana üzünç veriyorsa, acıya direncin olmadığını, düşün.

_
Marcus Aurelius Antoninus
Kendime Düşünceler

Yankı Yayınları
Türkçesi: Ceyda Eskin