louis althusser – tabutmag forum
“Philosophy is, in the last instance, class struggle in the field of theory… In the battle that is philosophy all the techniques of war, including looting and camouflage, are permissible.”

“Felsefe, nihayetinde, teori alanındaki sınıf mücadelesidir… Felsefe denilen bu savaşta, savaş tekniklerinin hepsine, yağma ve kamuflaj da dahil olmak üzere, izin vardır.”

Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists & Other Essays (1990)
"O andan sonra, sanırım, sevmenin ne olduğunu da öğrendim: Hayatta hep daha iyisini aramak, ‘abartılı’ inisiyatifler alabilmek değil; fakat ötekilerle ilişkinde düşünceli davranmak, onların arzusuna, ritmine saygı duymak, asla bir şey istememek, fakat verileni almayı öğrenmek ve her hediyeyi bir sürpriz olarak kabul etmek, ve vermeyi bilmek, o aynı sürprizi, tümüyle mütevazı bir şekilde, ötekine, en ufak bir zorlama olmadan yapabilmek. Kısaca, sadece bir özgürlük meselesi bu. Cézanne neden Saint-Victoire dağının mümkün her anının ayrı bir resmini yaptı? Çünkü her anın ışığı ayrı bir armağandır.

Yani, hayat tüm acılarına rağmen, yine de güzel olabilir. Altmış yedi yaşındayım, her ne kadar ömrüm yakında son bulacak olsa da, kimse beni ben olduğum için sevmediğinden gençlik görmemiş olan ben, şimdi kendimi hiç olmadığım kadar genç hissediyorum.

Evet, gelecek uzun sürer."

Gelecek Uzun Sürer (1994)