leonardo da vinci – tabutmag forum
“duyarlık arttıkça, acının yoğunluğu da artar.”

* anlamı net olmayan bir tümce; özgün metin şöyle:
dov'è più sentimento, lì è più ne' martiri gran martire.

yazılar, masallar, kehanetler, nükteler ve diğerleri
çev: kemal atakay, yky