yield and overcome;
(teslim ol ve üstesinden gel)
bend and be straight;
(bükül ve dik dur)
empty and be full;
(kendini boşalt ve dol)
wear out and be new;
(yıpran ve yenilen)
have little and gain;
(aza sahip ol ve kazan)
have much and be confused.
(çok şeye sahip ol ve sersemle)

therefore wise men embrace the one
(işte bu yüzden bilgeler birliği kucaklar)
and set an example to all.
(ve herkese örnek oluştururlar)
not putting on a display,
(gösteriş yapmadan)
they shine forth.
(dışarıya parlarlar)
not justifying themselves,
(kendilerini haklı çıkarmadan)
they are distinguished.
(fark edilirler)
not boasting,
(böbürlenmeden)
they receive recognition.
(tanınırlar)
not bragging,
(övünmez)
they never falter.
(bocalamazlar)
they do not quarrel,
(tartışmazlar)
so no one quarrels with them.
(böylece kimse onlarla tartışmaz)
therefore the ancients say, ‘yield and overcome.’
(işte bu yüzden eskiler 'teslim ol ve üstesinden gel’ der)
is that an empty saying?
(bu boş bir laf mıdır?)
be really whole,
(gerçekten bir bütün ol)
and all things will come to you.
(ve her şey sana gelsin)

Lao Tzu - Tao Te Ching / XXII
Taoizm'in kurucusu olarak kabul edilen önemli bir Çin filozofu Lao Tzu, anlamasını bilen için çok güzel şeyler söylemiş.

"çünkü zayıflık harika bir şeydir
ve güç hiçbir şey değildir.
bir insan yeni doğduğunda,
zayıf ve esnektir.
öldüğü zamansa,
kaskatı ve duygusuzdur.
bir ağaç büyürken,
körpe ve yumuşaktır.
ama kuru ve sert hale geldiğinde,
ölüp gider.
sertlik ve güç,
ölümün arkadaşlarıdır.
esneklik ve zayıflık,
varoluşun tazeliğinin ifadeleridir.
kendini sertleştiren hiçbir şey
kazanmayı başaramaz."

**

"başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir."

**

"tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır..."

**

"binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır."

**

"eğer pes edebilirsen güçlüsündür, kötüye iyilikle karşılık ver."
"her yere bakmana rağmen hala aradığını bulamadıysan bunun sebebi, aradığın şeyin zaten elinde olmasıdır."
"kırılmamak için bükül,
düz olmak için eğril,
dolmak için boşal,
parçalan ki yenilen."
"doğru kulağa hoş gelmez. kulağa hoş gelen doğru değildir. iyi insanlar tartışmaz. tartışan insanlar iyi değildir. bilen kişi öğrenmemiştir. öğrenmiş kişi bilmez."
"birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret."
"diğer insanların hakkınızda ne düşündüğünü kafanıza takarsanız, daima onların kölesi olursunuz..."
"diğerlerini bilenler akıllıdır, ama kendini bilenler daha akıllıdır, diğerlerini kontrol edenler kuvvetli olabilirler, ama kendini kontrol edebilenler, çok daha güçlüdürler."