John berger – tabutmag forum
Yüzünde gözleri
güne bakan iki gece
aklının evreni
acımayla katmerli
başka bir duygu yetmezdi ki.
Bir aynanın önünde
at geçmeyen bir yol kadar sessiz
bizi öngörmüştü o
sağır, dilsiz
uzun yollar aşarak
karanlığın içinde
onu görmeye gelen.

— John Berger, “Rembrandt – Ressamın kendi portresi” (1979)