jiddu krishnamurti – tabutmag forum
"dünyanın bugünkü haline bakınca, bunca sefalet, çatışma, yıkıcı zulüm, saldırganlık vb… insanoğlu hâlâ eskiden beri bildiğimiz gibi, hâlâ barbar, hâlâ şiddet tutkunu, saldırgan, açgözlü, rekabetçi… ve inşa ettiği toplum da
bu değerler üzerine kurulu.

bu denli hastalıklı bir topluma iyi entegre olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz."

"considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression and so on, man is still as he was: he is still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines.

ıt is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society"