“As if you could kill time without injuring eternity.”
“Sanki sonsuzluğu yaralamadan zaman öldürebilirmişsin gibi.”

— Henry David Thoreau, Walden (1854)
“If the machine of government is of such a nature that it requires you to be an agent of injustice to another, then I say – break the law.”

“Eğer devlet denen makinenin sizin diğer insanlara karşı adaletsizliğin bir ajanı olmanızı gerektiren bir doğası varsa, o zaman size derim ki, yasayı çiğneyin.”

“Civil Disobedience” (1849)

“The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.”

“Bir şeyin pahası, onu elde etmek için karşılığında peşinen veya uzun vadede ödediğimiz bedel, hayatımız dediğimiz şeyden bir parçadır her zaman.”

Walden (1854)