“Gündelik hayata dair kurnaz imgeler gün be gün hayatımıza servis ediliyor, o imgeler ki çirkini güzel, paragözü soylu, içi boşu derinlikli, gudubeti ‘göz alıcı’ göstermekte üstlerine yok. Bu imgeler ‘modern’ insanın tatminsizliğini ve arzularını o kadar ikna edici bir şekilde ve mahirce sömürüyor ki onlar tarafından baştan çıkarılmamak, gözlerin onlardan kamaşmaması, katı bir püriten haline gelmeden, bu ‘duygulanımları’, ‘halihazırda olanı’ ve hayatın kendisini reddetmeden neredeyse imkânsız hale geliyor.”

— Henri Lefebvre, Gündelik Hayatın Eleştirisi, Cilt 1 (1991)