Gündüz Vassaf, bir köprü bekçisinin günlüğünde demiştir:

“Kitapların neyle ilgili?”
“Özgürlük.”
“Nedir?”
“Sorgulayabilmek.”