"Şiddetli kötülük isteği, kutsalın –asla tersyüz edilmiş halinden daha büyük olmayan– o derin anlamını açığa çıkarma çabasında kendini gösterir."

Edebiyat ve Kötülük (1957)
"Uyumak için dua: ‘Gayretlerimi gören Tanrı, o kör gözlerinin gecesini ver bana.’"

İç Deney (1943)