georg lukács – tabutmag forum
“Madness is objectivacion of transcendental homelessness—the homelessness of an action in the human order of social relations, the homelessness of a soul in the ideal order of a supra-personal system of values.”

“Delilik, toplumsal ilişkilerin insani düzeni içinde bir eylemin yersiz-yurtsuzluğu olduğu gibi, kişiyi-aşan bir değerler sisteminin ideal düzeni içinde kısılıp kalmış bir ruhun evsizliğidir de.”

The Theory of the Novel (1914)