Eric Hobsbawm – tabutmag forum
"Geçmişin imha edilmesi, 20. yüzyıl sonunun en karakteristik ve en ürkütücü fenomenlerinden biri. Genç erkek ve kadınların çoğu, içinde yaşadıkları zamanın kamusal geçmişiyle hiçbir organik bağı olmayan bir tür sürekli şimdide yetişiyor."

Aşırılıklar Çağı: Kısa Yirminci Yüzyıl 1914-1991 (1994)