birincisi şiir
ikincisi hoşgörüsüzlük
üçüncüsü düşünme bilinci,
dahiliğin (ve deliliğin) duyulmasıyla ortaya çıkar.