“Tarih hakkıyla yazıldığında, şaşılacak olan şey kitlelerin ılımlılığı ve sonsuz sabrıdır, isyan ederken gösterdiği şiddet değil… Mülkiyetin ve onun getirdiği ayrıcalıkların zorbalığı, yoksulluk ve ezilmenin intikamı olan isyanlardan daha şiddetlidir.”

— C.L.R. James, Siyah Jakobenler (1938)