Butsushōdentō Kokushi (Dōgen) – tabutmag forum
Kyoto doğumlu Japon Zen hocası ve Japonya'daki Soto Zen okulunun kurucusudur. Zamanının en önde gelen din adamlarındandır ve aynı zamanda önemli bir filozoftur.

En önemli kitaplarından bir tanesi Shobogenzo (1231-1253), doksan beş fasikülden teşkil, Budist pratiği ve ibadeti ile ilgilidir.

Dogen, aristokrat bir ailede büyüdü ve yedi yaşında öksüz kaldı. On üç yaşında keşiş oldu ve Hiei dağında, Tendai Budizmin merkezi olan bir manastırda Budist çalışmalarına başladı. Bu eğitimden tatmin olmayınca 1223-1227 yıllarını Çin'de Zen Hocası Ju-ching altında çalışarak geçirdi ve orada aydınlandı. Tekrar Japonya'ya döndükten sonra değişik manastırlarda çalıştı ve Zen pratiği ve ibadetini yaygınlaştırdı.

Hayatının son yıllarını, kendi kurduğu Eihei manastırında geçirdi. Zen konusundaki ilk yazısı Fukan zazan giyi 1227'de yazdı. Bu çalışmada, zazen adı verilen oturularak yapılan meditasyonun nasıl yapılacağına dair öneriler ve zazenin önemi üzerine öğütler bulunmaktadır.

Dōgen'in Zen Anlayışı
Dogen'in Zen anlayışının temelini zazen denilen oturarak yapılan meditasyon oluşturur. Zazen Dogen tarafından Zen ile özdeş kabul edilir. Onun "Zazen-gi" (坐禪儀; "Zazen'in İlkeleri") adlı eserinin ilk cümlesin "Zen'i çalışmak ....zazendir" şeklindedir. Yani, zazen, gelecekte bir zaman aydınlanmak için yapılan bir pratik/ibadet değil, aydınlanmanın ta kendisidir Dogen'e göre. Zazen ile ilgili Dogen'in en çok kullandığı kelime shikantazadır. Bu kelimenin anlamı Türkçeye yaklaşık olarak "tam olarak oturmaktan başka hiçbir şey" şeklinde aktarılabilir. Meditatasyon yapan kişi sadece zihnini düşüncelerden arınık şekilde, belirli bir meditasyon nesnesi de dahil olmak üzere hiçbir şeye bağlamaksızın uyanık bir dikkatle oturur.

Wikipedia