Bodhiçaryavatara – Aydınlanma Yoluna Giriş – tabutmag forum
Şāntideva (685-763): Saurāshtra’da, bugünkü adıyla Gucarat’ta Kral Kalyānavarman’ın oğlu olarak doğduğu rivayet edilir. Bihar eyaletindeki Nālanda Manastırı’nda Cayadeva’dan dersler almış ve Buddhizmin Mahāyāna kolunu izlemiştir. “Bütün Öğretilerin Kavranması” anlamına gelen Şikshāsamuççhaya, “Bütün Sūtraların Kavranması” anlamına gelen Sūtrasamuççhaya ve “Aydınlanma Yoluna Giriş” anlamına gelen Bodhiçaryāvatāra’yı yazan Şāntideva’nın amacı bir bodhisattva olarak aydınlanmaya kavuşmak, bunun için çabalarken merhamet duyduğu bütün canlıların da aydınlanmasını sağlamaktır. Yazar Bodhiçaryāvatāra’da bu amaç için diğer iki eserinde olduğundan daha fazla çabalamıştır. Bu eser birçok Buddhist sūtradan daha sonra yazılmış olsa da Buddhizme ait metinler arasında en önemlilerinden biridir.
"Istırap çekmekten kurtulmak isteyerek koştukları yine ıstıraptır. Yanılgıya düştükleri için mutluluk ararken bir düşman gibi kendi mutluluklarını öldürürler."

Şāntideva, Bodhiçaryāvatāra –Aydınlanma Yoluna Giriş–,
çev. Korhan Kaya,
İş Bankası Kültür Y.,
I. bölüm, 28. beyit.
"Ölüm hemen bugün gelmeyebilir, fakat bendeki gönül rahatlığı çok anlamsız."

Şāntideva, Bodhiçaryāvatāra –Aydınlanma Yoluna Giriş–,
çev. Korhan Kaya,
İş Bankası Kültür Y.,
II. bölüm, 59. beyit (1. cümle).
"Bu dünya kendini avutmak için çabalayan delirmiş insanların kargaşasıdır."

Şāntideva, Bodhiçaryāvatāra –Aydınlanma Yoluna Giriş–,
çev. Korhan Kaya,
İş Bankası Kültür Y.,
VIII. bölüm, 69. beyit (2. cümle).