bir delinin hatıra defteri – tabutmag forum
ses

"pencerede oturan kadın annem mi?
anne! zavallı oğlunu kurtar!
acılar içindeki başına bir damla gözyaşı akıt
anne!
bu dünyada yeri kalmamış senin oğlunun.
her taraftan kovuluyor.
zavallı hasta oğluna acı.
anne!

anne?

anne?

anne?"

yazan: nikolay vasilyeviç gogol
uyarlayan ve yöneten: cem emüler
oynayan: erdal beşikçioğlu