1622 yılında XV. Papa Gregory, Vatikan'ın kolonileri boyunca Katolik inancını yaymak üzere bir teşkilat, İnanç Yayma Kutsal Cemaati (The Sacred Congregation for the Propagation of the Faith)‘ni kurdu. Sömürge ülkelerinin farklı dilleri nedeniyle bu çabada bir ortak duyu (common sense) yaratılabilmesi için semboller, “imajlar” oldukça önemli bir yer tutmuştu. Ayrıca, söz konusu cemaatin ismi, bugün kullandığımız “propaganda” kelimesinin kökeni olması bakımından da ilginçtir.