kendi karanlığında büyüyen bir hayvan gibi arzuları kanla beslenen o müthiş acıya tutundum;

unutulmaktan
daha kötü bir şey
bulana dek.