“When I believe in nothing I do not want to meet you when you believe in nothing.”
“Hiçbir şeye inanmayan biri hiçbir şeye inanmayan biriyle karşılaşmak istemez.”

Voices (1943)
“Where everyone sorrows, no sorrows are heard.”
“Herkesin acı çektiği bir yerde hiçbir acının sesi duyulmaz.”

Voices (1943)