“Marx, bir tür küçük, muntazam bir doktrin yazmamıştır; o bize kategorik buyruklar, mutlak ve sorgulanamaz normlarla yüklü, zaman ve uzam kategorilerinin dışında duran kıssalar bırakan bir Mesih değildir. Onun tek kategorik buyruğu, tek normu şudur: ‘Dünyanın bütün işçileri, birleşin!’ O halde Marksistleri Marksist olmayanlardan ayıran şey, örgütlenme görevini anlamak ve dolayısıyla örgütlenip güçleri birleştirmek için bu görevin propagandasını yapmaktır, bu kadar. Hem çok az hem çok fazla: öyleyse kim Marksist değil ki?”

“Bizim Marx” (4 Mayıs 1918)