“As for her eyes, they were sad and patient, like the eyes of a large working animal.”

“Oysa gözleri büyük bir yük hayvanınkiler gibi kederli ve sabırlıydı.”

— Andrey Platonov, Soul (1935)
“[A] solitary old apple tree that lived without any care or encouragement from human beings.”

“İnsanların arasında, insanlardan en ufak bir hayır görmeden ömür süren yaşlı bir elma ağacı...”

— Andrey Platonov, Soul (1935)