“I am convinced that proletarian art when it comes will be outrageous. We grow out of the earth, out of all its dirt, and everything there is on this earth is in us. But don’t be afraid – we’ll clean ourselves; we hate our own squalor and we move stubbornly out of the mud. This is our main idea. Out of our ugliness will grow the world’s heart.”

“İnanıyorum ki proleter sanat ortaya çıktığında çok çirkin görünecek. Çünkü biz topraktan vücut buluyoruz, onun tüm pisliğinden… ve şu yeryüzü üzerinde hiçbir şey yoktur ki bizim hamurumuzda da olmasın. Ama korkmayın, kendimizi temizleyeceğiz; kendi sefilliğimizden biz de nefret ediyoruz ve bu çamurdan inatla çıkmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Dünyanın kalbi [ruhu, vicdanı] bizim çirkinliğimizden doğacak.”

Çev.: