Duyu deneyine hiç başvurmadan, yalnızca akıldan ve aklın etkinliğinde türetildiği bilgi, deneyimsel olmayan bilgi. Bir şeyi a priori olarak bilmek, onu dış dünyada tecrübe etmeden bilmektir. A priori bilginin doğruluğu duyu deneyinden kesin olarak türetilmez, duyu deneyinden bağımsız olarak yalnızca akıl yoluyla bilinir ve duyu deneyiyle çürütülemez. A priori bilgi, inkâr edildiği zaman bir çelişkiye yol açtığı için, kesin olan bir bilgi olarak görülür. A priori bilgi, doğruluğu duyu deneyine dayanan, inkar edilebilen, muhtemel ya da olumsal bilgi olan a posteriori bilgiye karşıttır. A priori bilgi hiçbir şekilde geçersiz kılınamaz olan bir bilgi olduğundan, o tüm koşullar altında, her yerde ve her zaman geçerli olan, yani mümkün tüm dünyalarda doğru olan bir bilgidir.